BiSL Next in uitvoering, handboek voor de uitvoerende business-informatiemanagement professional – in 3 minuten

Introductie
BiSL Next in uitvoering, handboek voor de uitvoerende business-informatiemanagement professional – in 3 minuten

Organisaties hebben informatie nodig voor het uitvoeren en besturen van hun interne processen en dienstverlening. Betrouwbare, actuele en volledige informatie. Bovendien neemt de technologie een steeds prominentere plaats in in het bedrijfsleven. Steeds meer worden diensten aan klanten gebaseerd op IT. De afhankelijkheid van organisaties van informatie en technologie groeit. Goede inrichting en besturing van informatie en technologie is daarom van levensbelang.

Welke invloed heeft dat op het werk van de functioneel beheerders? Wat betekenen methodieken als Agile en DevOps voor hun werkzaamheden? Hoe kun je omgaan met leveranciers van Cloud-oplossingen? Wat doet een data steward?

Antwoord op deze vragen is te vinden in dit boek waarin het nieuwe BiSL Next model is beschreven, aangevuld met de nodige praktijkvoorbeelden en tips.

De Titel:

BiSL® Next in uitvoering: handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals

De Basis:

BiSL Next in uitvoering biedt een overzicht van alle facetten van het werkveld business-informatiemanagement (BIM), van bestuur tot uitvoering. Het is geschreven voor iedereen die binnen het BIM-werkveld een bijdrage levert om te komen tot een optimale informatievoorziening. Dus voor iedereen die BIM-werkzaamheden uitvoert, BIM wil professionaliseren of meer wil weten over het vakgebied BIM. Het accent ligt in dit boek op verbetering en gebruik van de informatievoorziening.

Samenvatting:

BiSL Next beschrijft het framework van de volgende generatie van de Business Information Services Library, BiSL®.

BiSL is in de afgelopen 13 jaar een zeer populair framework geworden binnen Nederland voor functioneel beheer en informatiemanagement. Tienduizenden functioneel beheerders, informatiemanagers, IT-managers, key-users, etc. zijn er in opgeleid en hebben het framework toegepast in hun dagelijkse werk.

Om beter te kunnen blijven aansluiten op internationale ontwikkelingen, andere werkwijzen waaronder agile werken, andere manieren om IT te leveren (Cloud, Apps), en een groter belang van data en security is er een nieuwe versie van het model ontwikkeld. Ook één van de grote drijfveren was het versterken van de strategische onderdelen van BiSL zoals governance, strategie, architectuur en beleid. Door de grote afhankelijkheid van IT is BIM een vakgebied dat een plaats op de agenda van bestuur en directie verdient.

Het Engelse boek dat in 2017 verscheen geeft met name inzicht in nut en noodzaak van een goed ingericht business-informatiemanagement en is vooral gericht op managers. Het boek BiSL Next in uitvoering besteedt meer aandacht aan welke activiteiten en producten van belang zijn binnen business-informatiemanagement en sluit daarmee meer aan op het oude BiSL-frameworkboek en het werkveld van de uitvoerende BIM-professional.

BiSL Next beschrijft hoe een organisatie op een goede manier, dat wil zeggen vanaf bestuur tot aan werkvloer, kan sturen op informatie en technologie.

Het model bestaat uit twaalf basiselementen: vier domeinen, vier perspectieven en vier drivers. BiSL NextBiSL Next in uitvoering beschrijft de belangrijkste onderwerpen, activiteiten en producten, bezien vanuit elk domein en elk perspectief.

Het gaat ook uitgebreid in op de rol van data in de informatievoorziening, het belang van datakwaliteit en de rol van BIM hierin. Voor de functioneel beheerder die te maken heeft met nieuwe werkwijzen en technologieën biedt het boek diverse tips.

Doelgroep:

  • Een ieder die verantwoordelijk is voor een goede inrichting van business-informatiemanagement in de organisatie zoals (business-)informatiemanagers, organisatieadviseurs, teamleiders, consultants, CIO.
  • Een ieder die (mede) verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de informatie in een organisatie en voor een goed gebruik van de informatievoorziening, zoals functioneel beheerders, key-users en gegevensbeheerders.

Aandachtsgebied:

Het boek bevat een complete beschrijving van het model BiSL Next en een overzicht van alle onderwerpen die voor business-informatiemanagement van belang zijn. Daarnaast gaat het in meer detail in op de operationele activiteiten binnen business-informatiemanagement.


Relevante Links:

Bisl nextBiSL ® Next in uitvoering

 

 

 

 

 

BiSL ®Next, framework for Business Information Management – in 3 minutes

https://aslbislfoundation.org/nl/

 

 

 

Date

December 6, 2022

Author

pierre

Share

Other news

Wat is BiSL Next?

BiSL is een afkorting voor Business Information Services Library. Het is een leveranciers onafhankelijke publiek domein bibliotheek met handleiding en good practics voor de implementatie van

Read More »

Wat is BiSL Next?

BiSL is een afkorting voor Business Information Services Library. Het is een leveranciers onafhankelijke publiek domein bibliotheek met handleiding en good practics voor de implementatie van

Read More »

Follow the latest discussion on the
DID Foundation forum

Welcome to the DID Foundation the new website of the ASL BiSL Foundation.

You can find all the information you need for DID, BiSL and ASL.

Join the community to discuss with other DID, BiSL and ASL professionals.

This site is registered on wpml.org as a development site.