Van BiSL® naar BiSL® Next

Auteur: Lucille van der Hagen
Datum: 18 november 2016

Inhoud

 • Inleiding
 • Waarom veranderen?
 • Huidige BiSL model
 • Nieuwe BiSL model
 • Van huidig naar nieuw
 • Mapping
 • Meer informatie
 1. Inleiding

De eerste versie van BiSL is ontwikkeld in 2003 – 2005, inmiddels meer dan tien jaar geleden. In die periode is BiSL gegroeid van een idee van een kleine groep enthousiaste consultants van PinkRoccade naar een publiek domein best practice voor het vakgebied van business informatiemanagement. Er is een grote community in Nederland, waar meer dan 46.000 BiSL-boeken zijn gekocht en 16.000 professionals een BiSL Foundation certificaat hebben.

 1. Waarom veranderen?

Grote veranderingen in de wereld van IT

De wereld van IT is fors veranderd in de afgelopen tien jaar. Deze veranderingen zijn:

 • Technologische ontwikkelingen zoals cloud, componentisering, standaardisering
 • Business ontwikkelingen zoals ketensamenwerking, transparancy, crowd, social media, …
 • Toenemend belang informatie en data: de aandacht is verschoven van het beheren van functionaliteit naar het beheren en toepassen van data
 • Internationalisering van organisaties en daarmee opkomst van een samenhangende behoefte aan internationale standaarden en frameworks
 • Agile werkwijzen

Toenemend belang vraagsturing
Al deze ontwikkelingen maken een goede vraagsturing steeds belangrijker om succesvol te zijn als organisatie en dat geldt zowel voor publieke als private organisaties.

De huidige versie van BiSL is populair onder functioneel beheerders maar is relatief onbekend op het tactische en strategische niveau binnen organisaties. In de ‘board room’ wordt business informatiemanagement (BIM) niet herkend als cruciaal voor de business, terwijl het daar wel thuishoort.

Internationalisering
Buiten Nederland herkent men het huidige BiSL-boek tot nu toe onvoldoende. Dit komt doordat men het taalgebruik en de terminologie niet herkent en ook omdat men het drie domeinen model (TB – AB – FB) buiten Nederland niet kent.

Om deze redenen zijn we in 2013 begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe versie van BiSL. De Architectural Board heeft in samen met de auteurs van het eerste BiSL-boek de specificaties opgesteld voor de nieuwe versie. Deze zijn nu uitgewerkt in een nieuw Engelstalig boek, BiSL® Next, a framework for  Business Information Management.

 1. Huidige BiSL model

Huidige bisl

 1. BiSL Next

BiSL Next

Het nieuwe BiSL model is simpel en ‘elegant’ en bestaat uit drie nauw verbonden lagen:

 • Domains: vier activiteiten domeinen (Governance, Strategy, Improvement en Operation)
 • Perspectives: vier perspectieven op business informatiemanagement (Business, Data, Service en Technology)
 • Drivers: vier management drivers (Need, Value, Mission en Capability).
 1. Van huidig naar nieuw

Vier ‘Drivers’

4 drivers

Laten we met de kern beginnen. In het huidige BiSL model is Behoeftemanagement één van de centrale processen. Echter, dat is niet aan het model te zien. Need and valueIn Behoeftemanagement komen de behoeften van het
operationele, sturende en richtinggevende niveau samen.In het nieuwe model laten we dit zien door Need als een driver in het midden van het model te plaatsen. Waar Need de behoefte is vanuit de business, is Value de toegevoegde waarde van de informatie(voorziening) voor het vervullen van de business behoeften. Het zijn twee kanten van de medaille, het is waar business en IT-supplier elkaar ontmoeten.

Mission and capacbillitiesDe volgende twee Drivers zijn Mission & Capabilities. Waar in het huidige BiSL-model twee aparte processen zijn voor Human Resource management en Financieel Management, zijn deze in de nieuwe versie samengevoegd tot één driver: Capabilities. Naast mensen, middelen en geld kun je hierbij denken aan meer ‘capabilities’ zoals kwaliteit, risico’s etc.

In plaats van ‘Management processen’ spreken we dus van ‘drivers’. Dit zijn de ‘drivers’ voor de business informatiemanager: hij moet de behoefte (Need) van de business in kaart brengen en erop toezien dat de informatievoorziening genoeg toegevoegde waarde (Value) biedt om in die behoeften te voorzien. Om dit realiseren heeft hij Capabilities tot zijn beschikking: mensen, middelen, geld etc. Als graadmeter of hij nog op koers is, zal hij regelmatig toetsen of er voldoende aansluiting is bij de missie (Mission) van de organisatie waar hij voor werkt.

Vier ‘Domains’

Domeins

De vier zeshoekige procesclusters in het huidige BiSL model komen min of meer terug in het nieuwe model in de vorm van vier Domains:

 • Opstellen Informatiestrategie > Strategy
 • Functionaliteitenbeheer > Improvement
 • Gebruiksbeheer > Operation
 • Opstellen IV-organisatiestrategie > hier zijn raakvlakken met het nieuwe Governance.

Kantel het nieuwe model een kwartslag naar links en je ziet dat de vier bollen ongeveer overeenkomen met de vier procesclusters in het oude model.

Voor alle Domains geldt dat deze een bredere scope hebben dan in het oude model.Mooi aan deze plaat is dat het de verbondenheid tussen de domeinen laat zien en deze ook een cyclus van ‘continuous improvement’ uitbeeldt: je kunt met je vinger de lijn volgen vanaf Governance en dan via de andere domeinen al ronddraaiend weer uitkomen bij Goverrnance. Zo gaat Improvement niet meer alleen over het verbeteren van de functionaliteit, maar ook over het verbeteren van Data.

Vier ‘Perspectives’

Perspectives’

Waar in het oude model de procesclusters soms drie, soms vier en soms vijf ‘processen’ bevatten, is dit in het nieuwe model gelijk getrokken naar vier Perspectives per domein. Dit behoeft enige uitleg.

 

Business

Kijkend naar het huidige model, viel op dat in elk van de procesclusters een proces terugkwam waarin de business(organisatie) centraal staat, namelijk:

 • In ‘Opstellen IV-organisatie strategie’ > het proces ‘Relatiemanagement Gebruikersorganisatie’
 • In ‘Opstellen Informatiestrategie’ > het proces ‘Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen’
 • In ‘Functionaliteitenbeheer > het proces ‘Specificeren’
 • In Gebruiksbeheer > het proces ‘Gebruikersondersteuning’

In het nieuwe model hebben we daarom in elk Domain het perspectief ‘Business’ opgenomen. In elk Domain is in dit in specifieke onderwerpen uitgewerkt.

Services

Activiteiten met betrekking tot dienstverlening kwamen terug in verschillende procesclusters, bijvoorbeeld:

 • In ‘Opstellen IV-organisatie strategie’ > het proces ‘Leveranciersmanagement’
 • In de Management processen > het proces ‘Contractmanagement’
 • In ‘Gebruiksbeheer’ > het proces ‘Operationele IT-aansturing’

Dat bracht ons op het tweede perspectief dat we in alle vier de Domains in willen behandelen, namelijk ‘Services’.

Data

In het huidige model was veel te weinig aandacht voor Data. Vandaag de dag verschuift de aandacht van het beheren van functionaliteit naar het beheren van de data. Dit ontbrak vrijwel geheel in BiSL: het kwam alleen terug op het uitvoerende niveau in het proces ‘Beheer Bedrijfsinformatie’. In het nieuwe model is ‘Data’ een perspectief dat in alle Domains terugkomt.

Technology

En tenslotte vinden we dat Technology een perspectief is dat meer aandacht behoeft: er is steeds meer nieuwe technologie en daarvan moet de business en dus de business informatiemanager iets vinden. Hij moet er strategie (Strategy) en beleid (Governance) over opstellen, hij moet het toepassen in vernieuwingsprojecten (Improvement) en het dagelijks gebruik ervan ondersteunen (Operation). Kortom, ‘Technology’ is een perspectief dat in alle vier de Domains behandeld moet worden, waarbij de nadruk ligt op toegevoegde waarden van technologie voor de business.

In alle vier de Domains komen daarom alle vier de Perspectives aan de orde.

4 domeinen

Andere wijzigingen

 Richtinggevend niveau

De huidige versie van BiSL begint met het uitvoerende niveau, met het procescluster Gebruiksbeheer. De nieuwe versie, die met name ook het richtinggevende en sturende niveau binnen organisaties wil aanspreken, begint met de domeinen Governance en Strategy. Operation komt pas als laatste aan de beurt maar krijgt niet minder aandacht dan in het huidige boek.

Van procesdenken naar business-Servicegericht denken

Waarom ‘Domain’ en niet procescluster en waarom ‘Perspective’ en niet proces?  Omdat we het procesdenken grotendeels hebben losgelaten. Het gaat veel meer om het resultaat (de business-service of het businessproduct) dat een organisatie wil leveren dan om het proces. Dit sluit beter aan bij ‘agile’ manieren van denken en werken die nu gangbaar zijn in veel organisaties.

Risk management

Information Risk Management is een belangrijke taak voor de business informatiemanager. In het huidige BiSL-model ontbreekt dit vrijwel geheel. In het nieuwe model komt het terug in alle Domains, met name in het Governance Domain, en in de vier Drivers.

 1. Mapping

 

Er zijn verschillende manieren om het huidige BiSL model en het nieuwe model met elkaar te ‘mappen’. Hieronder is er een uitgewerkt.

 

BiSL BiSL Next Domain
Strategic user relationship mgt Drivers
Strategic supplier mgt Drivers
Strategic information partner mgt Drivers
Define I –organization strategy Drivers
Information coordination Strategy and Drivers
Establish information chain developments Strategy and Drivers
Establish technological developments Strategy, Drivers, Improvement and Operation
Establish business process developments Strategy and Drivers
Information portfolio mgt Strategy and Drivers
Information lifecycle mgt Strategy and Improvement
Planning and resource mgt Drivers and Improvement
Financial mgt Drivers
Demand mgt Drivers
Contract mgt Drivers
Specify information requirements Improvement
Design non automated information systems Improvement
Prepare transition Improvement
Review and testing Improvement
Change mgt Improvement
Transition mgt Improvement
Business data mgt Operation
Operational supplier mgt Operation
End user support Operation
 1. Meer informatie

Via de website van ASL BiSL Foundation zal meer informatie over het nieuwe boek verschijnen, zie www.aslbislfoundation.org

Relevant reading

 

Title: BiSL Next – A Framework for Business Information Management (Engels)
ISBN: 9789401800396 
Price: € 42,35


BiSL® Foundation Courseware Pakket – Dutch
Price: € 96.25 Vat.Tax

 

BiSL Advanced COURSEWARE_ OMS_3DTitel: BiSL® Advanced Courseware
Pr
ice: €127,20

Date

December 6, 2022

Author

pierre

Share

Other news

Wat is BiSL Next?

BiSL is een afkorting voor Business Information Services Library. Het is een leveranciers onafhankelijke publiek domein bibliotheek met handleiding en good practics voor de implementatie van

Read More »

Wat is BiSL Next?

BiSL is een afkorting voor Business Information Services Library. Het is een leveranciers onafhankelijke publiek domein bibliotheek met handleiding en good practics voor de implementatie van

Read More »

Follow the latest discussion on the
DID Foundation forum

Welcome to the DID Foundation the new website of the ASL BiSL Foundation.

You can find all the information you need for DID, BiSL and ASL.

Join the community to discuss with other DID, BiSL and ASL professionals.

This site is registered on wpml.org as a development site.